InnerMastering®

Nowatorska, interdyscyplinarna metoda, która ma zastosowanie zarówno w pracy z Człowiekiem, jak i z Organizacją. Umożliwia precyzyjne zdiagnozowanie potrzeb, zaplanowanie i przeprowadzenie wielopoziomowej interwencji, której celem jest uzyskanie, przywrócenie lub wzmocnienie spójności systemowej, czyli harmonizacja systemowa.

Dowiedz się więcej:

Zapraszamy:


Power Time Session Wolontariat
Power Time Session Biznes
Kurs na Superwizora